Ceny ziemi wielkopolska

Ceny gruntów ornych w WielkopolsceLata Ceny ziemi w Wielkopolsce (w złotych za hektar)
1999 5 237
2000 5 776
2001 6 287
2002 6 276
2003 7 457
2004 8 568
2005 13 107
2006 15 785
2007 20 011
2008 - połowa roku 22 933


¬ródło: GUS / arimr.gov.pl / opracowanie własne