Ceny ziemi podlaskie

Ceny gruntów ornych w PodlaskimLata Ceny ziemi w Podlaskim (w złotych za hektar)
1999 4 032
2000 4 494
2001 4 796
2002 5 078
2003 5 575
2004 6 697
2005 9 410
2006 10 948
2007 13 969
2008 - połowa roku 16 260


¬ródło: GUS / arimr.gov.pl / opracowanie własne